Informácie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

Úvod Doprava a obchodné podmienkyInformácie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

 

 

Na základe nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, články 45, 55, 65 a 81 a Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/178 z 31. januára 2020 o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031,

 

kďe

 

  • článok 1 hovorí o povinnosti zverejňovania informácií a informačného plagátu na webových stránkach profesionálneho prevádzkovateľa


ZABRÁŇTE PRIENIKU ŠKODCOV A CHORÔB RASTLÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE !!!


informačný leták (POSTER) Európskej Komisie nájdete nižšie: 

 

 

Viac informácií nájdete v nasledovných odkazoch:

 

Legislatíva:

Zákazy, obmedzenia a osobitné požiadavkz pri dovoze a obchodovaní s rastlinami:            

 

Kontakt

www.eFlora.sk

Vinohradnícka 1251/26 

Nesvady 946 51

Slovakia

Copyright 2020 - 2024 © eFlora.sk